• Panelleden doen mee op basis van vrijwilligheid.
  • Panelleden dienen eens per week de gestelde vragen naar waarheid te beantwoorden.
  • Voor zijn of haar deelname krijgt het panellid elk kwartaal een boekje met kortingsbonnen van winkels in de regio.
  • Panelleden kunnen op elk moment hun medewerking beĆ«indigen.
  • Bij beĆ«indiging dient het bonnenboekje onverwijld teruggestuurd te worden naar onderstaand adres.
  • Uitgeverij Verhagen houdt zich het recht voor panelleden te verwijderen of te weigeren.
  • Uitgeverij Verhagen is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de kortingsaanbiedingen.

Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a
2222 AH KATWIJK

www.uitgeverijverhagen.nl